Faaliyetler

Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı – TUGEV, ülkemizde mevcut turizm potansiyeline işlerlik kazandırmak, yeni turizm potansiyeli yaratmak, turizmin ülke ekonomisine katkısını artırmak, kısa ve uzun vadeli turizm politikasının oluşmasına ve uygulamasına katkıda bulunmak, bu doğrultudaki çabaların organizasyon ve koordinasyonuna yardımcı olmak amacı ile, 1984 yılında kamu yararına kurulmuş, Bakanlar Kurulu tarafından 84/8256 sayılı karar ile vergi muafiyeti tanınmış bir vakıftır.

Müteşebbis Heyetin Başkanı dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mükerrem Taşcıoğlu, Başkan Vekilleri ise geçmiş dönem bakanlarımızdan Sayın İlhan Evliyaoğlu ve iş adamı Sayın Vehbi Koç olmuştur. Vakfın kuruluşta 18 kurucu üyesi ve sonradan katılan 56 mütevellisi olmuştur. TUGEV’in kurucuları kurumsal üye olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Bankası, Hilton ve Sheraton otelleridir. Kişisel olarak ise alfabetik sıra ile Adnan Özaktaş, Fikret Evliyagil, Halit Ziya Yavuzer, İlhan Evliyaoğlu, M.Kemal Dedeman, M. Zekai Bayer, Nurettin Doğanbey, Orhan Başdoğan, Semahat Arsel, Sinan Babila, Tekin Ertan, Ünsal Tülbentçi, Vehbi Koç ve Yılmaz Tecmen kurucu üye olmuşlardır.

Vakıf, kuruluşunu izleyen dönemde uluslararası eğitim kurumları ve yabancı uzmanlarla, danışma ve ortak proje üretme çalışmalarını başlatmış, ülkemiz turizm eğitimi konusunda hazırlanan öneriler, tüm kademe eğitim kurumlarımızca benimsenerek okul-sektör işbirliği konusunda önemli yol alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca inşa edilerek Vakfa devredilen Antalya Kemer OTEM Otel ve Eğitim Merkezi, 1987–1993 yılları arasında turizm eğitimi alanında ülkemizde model oluşturan uluslararası standartlarda, modern turizm eğitiminin verildiği bir kurum haline getirilmiştir.

TUGEV gerek OTEM gerekse de bunun dışındaki işbaşı eğitimi programları ve seminerler ile sektörümüze bugüne dek 3126 meslek elemanı kazandırmış, bunların bir bölümüne yurtdışında staj olanağı sağlamıştır. Ayrıca ülkemizde ilk kez “Eğiticilerin Eğitimi” programını uygulayarak 249 öğretmen ve monitöre sertifika vermiştir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin hazırladığı programlara teknik danışmanlık yaparak bu alanda 6675 öğrencinin eğitilmesine katkıda bulunmuştur.

Turizm Sektöründe meslek standartlarının belirlenmesi ve buna uygun eğitim programlarının hazırlanması eğitimde ve istihdamda verimliliğin temeli olarak bilinmektedir. Bunun bilincinde olan Vakfımız Turizm Bakanlığı’nın yönlendirmeleri ile 1990 yılında bir seri çalışmayı koordine etmiş ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile teknik görevleri üstlenmiş çeşitli değerlendirme dökümanları hazırlamıştır. Vakıf turizmde sertifikasyon çalışmalarına önemli düzeyde danışmanlık hizmeti vermiştir. Boğaziçi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi ile oluşturulan sertifika programlarında çok sayıda meslek elemanı yetiştirilmiştir.

Kurulan Dökümantasyon Merkezi aracılığı ile turizm konusunda profesyonel ya da bilimsel olarak çalışan kuruluşlara, bu konuda değişik düzeylerde öğrenim görenlere hizmet vermiştir. TUGEV Dökümantasyon Merkezi 3000’i aşkın kitap ve 60’ın üstünde dergi ve periyodik abonesi ile sektöre ve kurumlara yönelik önemli bir eğitim alt yapısı oluşturmuştur.

TUGEV sektördeki uluslararası gelişmeleri de dikkate alarak bölgesel tanıtım konusunda örgütlenme ihtiyacı olduğunu tespit etmiş ve Türkiye’deki ilk bölgesel tanıtım örgütü olan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu- ICVB’yi 1997 yılında bünyesinde kurmuştur. ICVB, kurulduğu tarihten bu yana yaptığı çalışmalarla İstanbul’u dünyanın uluslararası kongre ve toplantı sektörünün önde gelen destinasyonlarından biri haline getirmiştir.