GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddeleriyle,

15.03.2016 günü saat:10.00’da Eminönü, Hobyar Mahallesi Reşadiye Cad. No:7 Fatih/İstanbul adresinde kurulu bulunan İstanbul Ticaret Odası 5. Katta yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 22.03.2016 günü aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                    İbrahim Çağlar

                                                                                               Tugev Genel Başkanı

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Başkanlık divanının seçimi,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 4. 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması,
 5. 2015 Yılı Bilançosunun, Gelir – Gider tablosunun ve Kesin Bütçenin okunması,
 6. Denetim Raporunun okunması,
 7. Raporlar ve Bilanço üzerinde görüşme ve bunların onaylanması,
 8. 2016 Yılı Tahmini Bütçesi
 9. Yönetim ve Denetim kurulunun ibra edilmesi,
 10. Vakıf Senedinin değiştirilmesi ve Değişikliğin yapılması işleri için yetki verilmesi,
 11. Toplantı zaptının imzalanması için Divana yetki verilmesi,
 12. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi,
 13. Dilek ve Temenniler