ihale ilanı

listHizmet Alımı için ihale ilanı

TUGEV Turizmi Geliştirme ve Eğitim Vakfı, İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile TUGEV Turizmi Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nda One Istanbul Guide projesi için bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası TUGEV, İstanbul Ticaret Odası Ek Hizmet Binası Reşadiye Cad. No:7 Kat:3 Eminönü / Fatih İSTANBUL adresinden veya  www.tugev.org.tr, www.ito.org.tr  ve www.istka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 23 Kasım 2015 saat: 11:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.tugev.org.tr, www.ito.org.tr  ve www.istka.org.tr yayınlanacaktır.

Teklifler, 23/11/2015 tarihinde, saat: 14:00’ de TUGEV’in İstanbul Ticaret Odası Ek Hizmet Binası Reşadiye Cad. No:7 Kat:3 Eminönü / Fatih İSTANBUL adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İhale Dosyası