Kuruluş

Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı TUGEV 1984/685 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş ve Vergi bağışıklığı olan bir Vakıf ve sivil toplum kuruluşudur. Vakfın yöneticileri tüm sektör kuruluşları Başkanları ile önemli turizm iş adamlarıdır. Vakfın Mütevelli Başkanı Kültür ve Turizm Bakanıdır.

Vakfın amacı ülkemizde mevcut turizm potansiyeline işlerlik kazandırmak, yeni potansiyel alanları yaratmak, turizmin ülke ekonomisine katkısını arttırmak, kısa ve uzun vadeli politikalar oluşturmaktır. TUGEV bu faaliyetlerde bulunurken özellikle iki konuda önemli etkinliklerde bulunmuştur; Eğitim ve Kongre Turizmi.

Eğitim alanında, ülkemizde 1985’li yıllarda başlayan ve 1990’lara kadar hızla gelişen daha sonra büyüme hızı frenlenen yatırım faaliyetleri ve yeni tesislerin turizme açılmasına paralel olarak nitelikli personel yetiştirme ve eğitime destek verme konusunda büyük çabalar sarfedilmiştir. Antalya – Kemer’de bulunan OTEM Eğitim Merkezinde öğrenci ve eğitici yetiştirilmiş, Boğaziçi Uludağ ve Trakya Üniversiteleri ile sertifika programları düzenlenmiş, YÖK ve MEB’a turizm eğitimi konusunda danışmanlık hizmeti verilmiş, her aşamada kurslar düzenlenmiş çeşitli kamuoyu yaratıcı konferans ve etkinlikler yapılmıştır.

Kongre turizminde ise Vakfın bünyesinde kurulan bir iktisadi işletme örgütü ile “destination marketing” İstanbul’u pazarlama ve özellikle kongre turizminin geliştirilmesi amacı ile çok yönlü planlama, pazarlama ve uygulama denetimi işlevlerinde bulunulmaktadır. Alternatif bir turizm modeli olarak dünya ülkelerinde büyük bir ivme kazanan toplantı “incentive” ve Kongre – convention dalında özellikle İstanbul turizmine potansiyel yeni alanlar yaratmak, ekonomik getirisinin ve yararının daha fazla olduğu bilinen bu sektörde İstanbul’un kongre merkezleri, otelleri, acentelerine imkanlar sağlamak ve Türkiye’nin turizm girdilerini arttırmak yapılan çalışmaların amacıdır. Uygulamada ise uluslararası birlik ve şirketleri ülkemize çekmek için, fuarlara katılmak, ikili ve çoklu ilişkilerde bulunmak, tanıtma malzemesi üretmek, broşür, video, film, rehber kitapları hazırlayarak İstanbul ve Türkiye için vision yaratabilmek gibi etkinliklerimiz vardır. Vakfın bünyesinde kurulan ICVB (İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu) İstanbul’un ve ülkemizin, kamu ve özel sektör katkıları ile çalışan tek “destination marketing” örgütüdür.